U bylinkárky

Relaxačno-zážitkový areál

Opis projektu v slovenčine

Opis projektu v angličtine

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

Zákazka: Vybavenie e-BIKE stanice „ U Bylinkárky“

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 26.8.2019 o 10,00 hod.

Dátum zverejnenia: 12.8.2019

Výzva na predloženie ponuky

Príloha č.1_Špecifikácia zákazky

Príloha č.2_Návrh na plnenie kritérii-cenová ponuka

Príloha č.3_Návrh zmluvy

Príloha č.4_CV- paragraf 117

Príloha č.5_Súhlas so spracovaním osobných údajov

Mapa