U bylinkárky

Relaxačno-zážitkový areál

Tematické cesty pre vek 0 - 100 Tourism for all ages 0 – 100: tours and recreation on „Palócföld – Hont – Podpoľanie“ joint thematic route

SKHU/1801/1.1/026

Mapa

Opis projektu v slovenčine

Opis projektu v angličtine

3. Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

Zákazka: Zážitkový chodník v relaxačno zážitkovom areáli „U bylinkárky“

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 27.01.2020 o 14,00 hod.

Dátum zverejnenia: 13.1.2020

Výzva na predloženie ponuky

Príloha č.1_Špecifikácia, projektová dokumentácia

Príloha č.2_Návrh na plnenie kritérii - cenová ponuka

Príloha č.3_CV - paragraf 117

Príloha č.4_Súhlas so spracovaním osobných údajov

2. Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

Zákazka: Výstavba objektov v relaxačno zážitkovom areáli „U bylinkárky“

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 9.9.2019 o 14,00 hod.

Dátum zverejnenia: 26.8.2019

Výzva na predloženie ponuky

Príloha č.1_Špecifikácia stavba objektov

Príloha č.2_Návrh na plnenie kritérii

Príloha č.2_Cenová ponuka

Príloha č.3_Návrh zmluvy o dielo

Príloha č.4_CV- paragraf 117

Príloha č.5_Súhlas so spracovaním osobných údajov

Projektová dokumentácia

1. Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

Zákazka: Vybavenie e-BIKE stanice „ U Bylinkárky“

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 26.8.2019 o 10,00 hod.

Dátum zverejnenia: 12.8.2019

Výzva na predloženie ponuky

Príloha č.1_Špecifikácia zákazky

Príloha č.2_Návrh na plnenie kritérii-cenová ponuka

Príloha č.3_Návrh zmluvy

Príloha č.4_CV- paragraf 117

Príloha č.5_Súhlas so spracovaním osobných údajov